Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
  Tienenie EM polí  Ochrana pred elektrosmogom  nbit - every bit is important 

Partnerské stránky


» Legislatíva EMP
Zákon, normy, limity, pridelené frekvencie

Zbierka zákonov č. 534/2007 - vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí

Zbierka zákonov č. 209/2016 - nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu

Národná tabuľka frekvenčného spektra 2022 -  je základným dokumentom o využívaní frekvenčného spektra a prideľovaní frekvencií elektromagnetického žiarenia/poľa v Slovenskej republike.

Národná tabuľka frekvenčného spektra - interaktívna verzia

Podpora rozvoja sietí 5G v Slovenskej Republike na roky 2020 - 2025

Porovnanie politík v oblasti elektromagnetických polí 2018

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb - Správa frekvenčného spektra

FREKVENCIE MOBILNÝCH OPERÁTOROV

Sieť Pásmo Orange Telekom O2 Slovakia SWAN
1G 450 MHz     451,32 - 455,73   461,21 - 465,73    
2G 900 MHz     890,1 - 896,1     935,1 - 941,1       896,1 - 902,1       941,1 - 947,1    908,2 - 908,8    953,2 - 953,8 Roaming od Orange
     902,1 - 905,1      947,1 - 950,1    905,1 - 908,1    950,1 - 953,1     909,6 - 910,2     954,6 - 955,2
     908,9 - 909,3      953,9 - 954,3 909,5   954,5     911,0 - 911,6     956,0 - 956,6  
912,3   957,2      910,3 - 910,9      955,3 - 955,9    912,4 - 913,0    957,4 - 958,0  
    913,1 - 913,7     958,1 - 958,7      911,7 - 912,1      956,7 - 957,1    883,0 - 889,8    928,0 - 934,8  
2G 1800 MHz 1715,1 - 1725,1 1810,1 - 1820,1 1725,1 - 1738,5 1820,1 - 1833,5 1750,4 - 1765,4 1845,4 - 1860,0 Roaming od Orange
1738,5 - 1746,1 1833,5 - 1841,1 1746,1 - 1747,9 1841,1 - 1842,9  
1747,9 - 1750,3 1842,9 - 1845,3      
3G 2100 MHz TDD 1900 - 1905 1905 - 1910 1910 - 1915  
3G 2100 MHz FDD        1920 - 1940        2110 - 2130         1940 - 1960          2130 - 2150          1960 - 1980          2150 - 2170  
4G 800 MHz FDD         801 - 806         841 - 847          791 - 796          832 - 837          811 - 816          852 - 857  
          806 - 811           847 - 852        796 - 801        837 - 842       816 - 821       857 - 862
4G 1800 MHz FDD  1715.1 - 1716.3  1810.1 - 1811.3    1765.5 - 1766.1  1860.5 - 1861.1   1710.1 - 1715.1   1805.1 - 1810.1
 1724.1 - 1725.1  1819.1 - 1820.1       1766.1 - 1771.1   1861.1 - 1866.1
  1743.9 - 1746.1   1838.9 - 1841.1       1771.1 - 1776.1   1866.1 - 1871.1
  1749.9 - 1750.2   1844.9 - 1845.3      
4G 2600 MHz FDD        2620 - 2625        2500 - 2505         2650 - 2655         2530 - 2535    
       2625 - 2630        2505 - 2510         2655 - 2660         2535 - 2540    
       2630 - 2635        2510 - 2515         2660 - 2665         2540 - 2545    
       2635 - 2640        2515 - 2520         2665 - 2670         2545 - 2550    
       2640 - 2645        2520 - 2525         2670 - 2675         2550 - 2555    
       2645 - 2650        2525 - 2530         2675 - 2680         2555 - 2560    
          2680 - 2685         2565 - 2560    
          2685 - 2690         2565 - 2570    
4G 2600 MHz TDD   2570 - 2575    
  2575 - 2580    
  2580 - 2585    
  2585 - 2590    
  2590 - 2595    
  2595 - 2600    
  2600 - 2605    
  2605 - 2610    
  2610 - 2615    
  2615 - 2620    
5G 700 MHz 723 – 733 713 – 723 703 – 713  
778 – 788 768 – 778 758 – 768  
5G 900 MHz        880,0 – 882,9    925,0 – 927,9  
        889,9 – 890,1     934,9 935,1  
      913,7 – 914,5   958,7 – 959,5  
       914,7 – 915,0    959,7 – 960,0  
5G 1800 MHz    1710,0 – 1710,1  1805,0 – 1805,1 1776,1 – 1779,1 1779,1 – 1782,1
    1782,1 – 1785,0   1877,1 – 1880,0 1871,1 – 1874,1 1874,1 – 1877,1
5G 3,4 - 3,8 GHz        
5G 24,25 - 27,5 GHz        
31,8 - 33,4 GHz  
40,5 - 43,5 GHz  
FWA   282905  /  29298,5 28122,5  /  29130,5 29206,5  /  29214,5  
28318,5  /  29326,5 28150,5  /  29158,5 28234,5  /  29242,5
OTUxNTRkZW