Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
  Tienenie EM polí  Ochrana pred elektrosmogom  nbit - every bit is important 

Partnerské stránky


ELEKTROSMOG
Elektromagnetické pole, žiarenie, vlnenie, elektrosmog a prevencia

Elektromagnetické pole je úplne všade, od atómov v našom tele až po najvdzialenejšie hviezdy a prechádza aj vákuom.

Elektromagnetické pole, žiarenie sa podľa frekvencií delí na: ionizujúce gama žiarenie, röntgenové žiarenie, ultrafialové žiarenie a neionizujúce viditeľné žiarenie (svetlo), infračervené žiarenie, mikrovlnné, rádiové vlnenie, nízkofrekvenčné EM pole.

Nás zaujíma hlavne spektrum nízkych frekvencií, rádiového a mikrovlnného žiarenia, ktoré narastá každým dňom od spustenia prvých elektrických zariadení. Od 19. storočia začali ľudia produkovať takzvaný elektrosmog. Elektrosmog voľným okom nevidíme, no je skoro všade vôkol nás, jeho zdrojmi sú hlavne vedenie vysokého napätia, mobilné siete, televízia, rozhlas, Wi-Fi, satelity, radary a mnoho ďalších.

Škodlivý účinok elektromagnetického žiarenia/poľa na organizmus je fakt, usmerňuje to zákon 534/2007. Rozpor je v tom, od akých limitných hodnôt a či sú nastavené správne.

Táto oblasť ešte nie je dostatočne preskúmaná. Sú milióny frekvencií, ktoré už používame, no bez toho aby sme presne vedeli, aký vplyv majú na naše zdravie. Zatiaľ nikto zodpovedne nepodpísal ne/škodlivosť netepelných účinkov neionizujúceho elektromagnetického žiarenia na ľudský organizmus. Tento problém by mali OBJEKTÍVNE vyjasniť vedci. Najväčší koneční uživatelia výhod z elektromagnetického žiarenia by mali podpísať zodpovednosť. X štúdií tvrdí, že škodí a Y štúdií tvrdí opak. Nám z toho vyplýva, že preventívne opatrenia sú na mieste.

Keď ide niekto s bezdrôtovou technológiou na trh, je jeho minimálne morálna povinnosť dokázať, že táto technológia nie je škodlivá. Súčasný postoj k veci: "Uvidí sa o 10 rokov, aké dôsledky dokáže verejnosť." ktoré sa môžu stratiť v množstve iných faktorov, asi nepatrí do vyspelej civilizovanej spoločnosti. 

Väčšou prioritou štátu by mala byť ochrana obyvateľstva pred elektromagnetickým žiarením, než jeho jednoduchšie šírenie. Náš názor je, že zákonom stanovené limitné hodnoty sú rádovo vyššie ako tie, ktoré odporúčajú nezávislé odborné inštitúcie, ktoré dostatočne berú do úvahy aj netepelné účinky elektromagnetického poľa na nervový systém a biologické procesy v tele. Najmä v škôlkach a školách by sa mali limitné hodnoty expozície obyvateľov EM žiareniu zákonom znížiť. Vo vätšine kancelarií sú zamestnanci tiež zbytočne vystavený extrémnej expozícii EM žiareniu. Niektoré štáty majú rádovo prísnejšie normy, napríklad Taliansko až 40 - 100 násobne nižšie, v závislosti od veličiny a frekvencie žiarenia.

Vzhľadom na exponenciálny nárast bezdrôtových technológií a elektrifikácie by architekti mohli viac prihliadať na stavebnú biológiu aj po stránke expozície elektromagnetickému poľu, v spektre frekvencií pod svetlom a teplom, ktoré ľudské oko nevidí, no jeho netepelné účinky ovplyvňujú najmä sústredenie, rozhodovanie, stres, imunitu a mnoho ďaľšich funkcií u ľudí. Ľudia a technológie už neodmysliteľne patria k sebe, len treba najsť tu správnu synergiu.

Umelo vytvorené frekvencie elektrosmogu nie sú pre ľudský organizmus prirodzené, keďže sme mu vzhľadom na evolúciu vystavení iba pár rokov a dôsledky pri daných intenzitách sa väčšinou neprejavia ihneď po vystavení sa tomuto elektromagnetickému vlneniu.

Našim cieľom je predchádzať negatívnym účinkom elektrosmogu a redukovať ho na najnižšiu možnú mieru tam, kde umelé elektromagnetické žiarenie nie je potrebné, tam kde prináša viac škody ako úžitku. Ponúkame možnosť voľby - aspoň počas spánku kedy sa má telo regenerovať nebyť vystavený okolitému elektrosmogu.

Zaoberáme sa meraním elektromagnetického poľa, predajom materiálov na tienenie elektromagnetického poľa a poradenstvom. Poskytujeme komplexné riešenia tienení miestností a budov, či už za účelom ochrany zdravia pred neionizujúcim elektromagnetickým žiarením, alebo odstránenia rušenia zariadení.

Momentálne sú iba tri vedecky podložené spôsoby ochrany pred neionizujúcim elektromagnetickým žiarením. Ochrana časom (zdržiavať sa v silnom elektromagnetickom poli čo najkratší čas), ochrana vzdialenosťou (intenzita klesá druhou mocninou vzdialenosti od zdroja žiarenia) a ochrana tienením (použitím vhodných materiálov sa žiarenie odrazí, absorbuje, láme a pri nízkych frekvenciách sa elektrické pole uzemní). V špeciálnych prípadoch sa na ochranu zariadení, hlavne v nanotechnológií, používa aj aktívne tienenie, ktoré generuje opačné pole. 

Všetky ostatné zázračné platničky, nálepky, prívesky, klúče, lampičky, kamienky možno nejako pomáhajú, no prechodu elektromagnetického žiarenia/poľa do organizmu nezabránia!

 

elektrosmog

meranie elektrosmogu, elektrosmog a zdravie, zdravá spálňa, legislatíva

ZmJiYT