Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
       

Partnerské stránky


» Legislatíva EMR
Zákon, normy, limity, pridelené frekvencie

Zbierka zákonov č. 534/2007 - vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí

Národná tabuľka frekvenčného spektra 2022 -  je základným dokumentom o využívaní frekvenčného spektra a prideľovaní frekvencií elektromagnetického žiarenia/poľa v Slovenskej republike.

Národná tabuľka frekvenčného spektra - interaktívna verzia

Podpora rozvoja sietí 5G v Slovenskej Republike na roky 2020 - 2025

Porovnanie politík v oblasti elektromagnetických polí 2018

NTFmZGRj